EURO ASSISTANSE 24 - VEIHJELP 

Hvis du noensinne trenger veihjelp er vårt europeiske assistanseprogram der for deg. Hvor enn du trenger å komme deg til, vil vi gjøre vårt ytterste for å få deg dit. Euro Assistance 24 tilbyr Lexus veihjelp 24 timer i døgnet, syv dager i uken, 52 uker i året, med mulighet for å dekke også eldre Lexus-kjøretøy.

Følgende assistanse vil gis dersom bilen ikke er i kjørbar stand som følge av driftstans, trafikkulykke eller biltyveri, i løpet av de tre første årene etter bilens leveringsdato til første eier:
 
Veiassistanse, tauing (med innkvartering på hotell, leie av bil eller fullførelse av reisen), sjåførtjeneste, reperasjon av bilen og deleleveranse. 

Denne pakken leveres både "hjemme" og " i utlandet". Se under for flere detaljer og unntak. 

Ved behov for hjelp i Norge, ring 800 50 701*
Ved behov for hjelp i utlandet, ring +47 22 71 71 05*

DETALJER OM ASSISTANSEN

Reparasjon på stedet

Bilen kan kun repareres av kvalifiserte Lexus-teknikere. Reparasjoner som følge

av punkterte dekk og manglende drivstoff kan håndteres av redningstjenesten.

Tauing

Skulle bilen stanse langs veien, skal den taues til nærmeste Lexus-forhandler.

Dersom bilen skulle få motorstopp eller komme ut for et uhell på en avgiftsbelagt

motorvei som har begrensninger på tillatt assistanse, ta kontakt med Lexus Euro

Assistance 24 for nærmere veiledning. Vennligst send kvitteringer for alle påløpte

kostnader til Lexus Euro Assistance 24. Skjer immobiliseringen i et av

følgende land, som ikke har et Lexus-forhandlernett, skal bilen transporteres med

jernbane eller bil til den Lexus-forhandler som har solgt bilen, eller til den Lexus-

forhandler som er nærmest eierens (fast brukers) hjemstedsadresse: Bulgaria,

Romania, Bosnia Herzegovina, Kroatia, Makedonia, Montenegro, Serbia.

Dersom bilen ikke kan repareres samme dag, har den begunstigede rett til å velge en av de

tre følgende tjenestene:

1) Innkvartering på hotell

Dersom du ønsker å vente på stedet til kjøretøyet er reparert, har du og passasjerene rett til fritt hotellopphold inkl. frokost i påvente av at reparasjonen skal bli ferdig. Dette er dog begrenset til 4 netter og 1.500 NOK pr. person pr. natt.

2) Leiebil

Dersom bilen etter motorstopp eller uhell har blitt transportert til et verksted godkjent av Lexus Euro Assistance 24 og ikke kan repareres samme dag, eller ved biltyveri når bilen ikke er kommet til rette innen 48 timer, vil den begunstigede få tilbud om leiebil i inntil 5 dager.

Alle kostnader vedrørende leiebilen, bortsett fra drivstoff veiavgift og ekstra forsikringspremie, vil bli dekket av Lexus Euro Assistance 24. Den begunstigede godtar å følge bilutleiefirmaets retningslinjer. Erstatningsbil vil kun bli dekket dersom bilen trenger tauing.

3) Fullførelse av reisen - returnere hjem

Dersom forsikringstakeren ønsker å fortsette reisen til det opprinnelige bestemmelsesstedet, eller ønsker å reise hjem etter uhellet, tilbys han/hun jernbanebillett på første klasse eller flybillett på forretningsklasse dersom jernbanereisen varer over 6 timer. Ved biltyveri er valget begrenset til å leie bil eller å fullføre reisen.

Sjåførtjeneste

Dersom den begunstigede ikke er i stand til å kjøre bilen, på grunn av ulykke eller

sykdom, kan det gjøres en avtale om at bilen enten kjøres til den begunstigedes

opprinnelige reisemål i området eller til dennes hjemstedsadresse. Alle kostnader

utover lønn til erstatningssjåføren må dekkes av brukeren.

Hjemtransport av bil

Dersom den havarerte bilen ikke kan repareres i løpet av fem døgn, eller når bilen er

gjenfunnet innen 30 dager etter at et biltyveri er politianmeldt, skal den enten

returneres med jernbane eller bil til den begunstigedes hjemstedsadresse. Maksimal

kostnad som dekkes for denne hjemtransporten av bilen tilsvarer en togbillett på

førsteklasse eller en flybillett på forretningsklasse, avhengig av reisetiden.

Deleleveranser (Gjelder ikke karosserideler)

Hvis nødvendige deler for reparasjon etter en driftsstans ikke er tilgjengelige i det

landet hvor reparasjonen skal skje, vil de etter samtykke fra den begunstigede, bli

sendt på den raskeste og mest egnede måte til den Lexus-forhandler som skal

utføre reparasjonen, uten at dette skal belastes den begunstigede. Kostnadene for

delene skal dekkes av den begunstigede dersom delene ikke dekkes av

produsentens bilgaranti.

VIKTIGE DETALJER OM ASSISTANSEN 

Hvem får hjelp

Sjåfør av bilen samt andre personer som transporteres i bilen innenfor de lovlige

grenser som er angitt for passasjertransport, inntil største antall angitte sitteplasser

godkjent av produsenten. Dette gjelder ikke haikere eller betalende passasjerer.

Kjøretøy

Alle nye LEXUS biler solgt gjennom autorisert LEXUS forhandlernett i følgende land er dekket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Spania, Sveits, Sverige, Østerrike, Hellas, Portugal, Ungarn, Polen, Estland, Latvia, Litanen, Slovenia og Tsjekkia.

Forsikringstid

Forsikringsytelsene trer i kraft for ethvert tilfelle som oppstår i løpet av de tre (3) påfølgende år fra den dato kjøretøyet ble levert fra forhandler til dets første eier, som anført i det bilgarantibeviset LEXUS forhandleren utsteder.

Område

Assistansen skal ytes for uhell som forhindrer videre kjøring langs veiene i følgende land: Andorra, Belgia, Bosnia Hercegovina, Bulgaria, Ceuta, Danmark, Estland, Finland, Frankrike (Europa) & Korsika, Gibraltar, Hellas, Irland, Island*, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonia*, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia (europeiske del), Tyskland, Ukraina, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

*Kvaliteten på tjenestene kan variere i disse landene.

Merknader

a. Ved forespørsel om assistanse vil du bli bedt om detaljer om bilen og om hvor du

kan treffes.

b. Ved biltyveri må forholdet anmeldes til lokal politimyndighet før noen annen form

for assistanse kan ytes.

c. Assistansen vil kunne bli begrenset av lokal tilgjengelighet, spesielt når det gjelder

innkvartering på hotell og leiebiler.

Unntak

a. Havari som følge av konkurranser vil ikke bli dekket.

b. Enhver skade på bagasje, tap av inntekter eller personskader som følge av

havariet dekkes ikke, med mindre disse er påført av assistanseselskapet.

c. LEXUS EURO ASSISTANCE 24 kan ikke holdes ansvarlig for vanskeligheter

eller mangler i forbindelse med gjennomføringen av sine forpliktelser, når dette

skyldes: Force majeure, streik, konfiskering eller tvangsmidler fra offentlige

myndigheter, offentlige forbud, pirathandlinger, eksplosjoner og atom- eller

radioaktive virkninger.

*Vennligst ring LEXUS EURO ASSISTANCE 24 før De gjør noe annet. Uten en forutgående avtale med LEXUS EURO ASSISTANCE 24 vil ikke kostnadene bli dekket.